તાત પ્રોવ્યા કરે

તાત રોમહર્ષથી બોર વેચ્યા કરે,
તનુજ દિગ્મૂઢ થઈ ઠીલ ચગળ્યા કરે!

તાત ઊલેચતાં કૂપ ઊંડા ગહન,
તનુજ ખોબે મળ્યું ગટગટાવ્યા કરે!

તાત વાંકા વળી ખેત ખેડ્યા કરે,
તનુજ મુઠ્ઠી ભરી ચણ ઉડાડ્યા કરે!

તાત ચંદન ઘસે રાતદિન ઓરસે,
તનુજના ભાલ પર પુંડ્ર ઊઘડ્યા કરે!

તાત પ્રોવ્યા કરે સૂર્યશર નેત્રથી,
તનુજ મસ્ત્યચાપને ઢાળ ખેલ્યા કરે!

પંચમ શુક્લ

Advertisements

9 thoughts on “તાત પ્રોવ્યા કરે

 1. Nice
  તાત ચંદન ઘસે રાતદિન ઓરસે,
  તનુજના ભાલ પર પુંડ્ર ઊઘડ્યા કરે!

 2. खूब सरस रचना, शब्दोनी ऊत्तुगंता, अनोखी शब्दावली बधु ज सरस.
  कवितानुं हार्द हुं समजी ना शकी। जाणवा आतुर छुं, पंचमभाई समजावशो.

 3. પિતા-પુત્રની રસપ્રદ તુલના… !!

  અનોખી અભિવ્યક્તિની ગઝલ… !!

 4. પંચમભાઈની લાલિત્યપૂર્ણ ભાષામાં સરસ તાત-તનુજની જુગલબંધી.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s