ફોરે ફોરે

વીજ-વાદળના જોરે જોરે,
જળ વરસે છે ફોરે ફોરે.

આજ ઋતુએ કામણ કીધા,
ફૂલ ખીલ્યાં કંઇ થોરે થોરે.

આજ ઉભા છે વાદળ નીચે,
ફરતા’તા જે કોરે કોરે.

મેઘ-મલ્હારની વાતો કરશું,
ઘડીક બેસો ઓરે ઓરે.

માટીની સુગંધ લઇ આવે,
પવન કહે છે લો રે લો રે.

પ્રવીણ શાહ

Advertisements

8 thoughts on “ફોરે ફોરે

 1. માટીની સુગંધ લઇ આવે,
  પવન કહે છે લો રે લો રે….!! વાહ…

  ખૂબ સુંદર હમ-રદીફ હમ-કાફિયા ગઝલ…!!

 2. સુંદર રચના.
  સાચી વાત છે!
  આજ ઉભા છે વાદળ નીચે,
  ફરતા’તા જે કોરે કોરે.

 3. માટીની સુગંધ લઇ આવે,
  પવન કહે છે લો રે લો રે.

  મક્તા સહીત બહુ જ સરસ પ્રકૃતિવર્ણન, વર્ષા ઋતુને પ્રયોજી.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s