ગળતાં રહે

શોધવા સામાન નીકળું ને સ્મરણ મળતાં રહે,
આંખમાં એમ જ અતીતના પગરવો ભળતાં રહે.

ક્યાં સુધી તું યાદને પટ્ટી પઢાવીશ પ્રેમની,
તુંય જાણે વેણ તારા હોઠને છળતાં રહે.

આઈને જોવા જો નિકળું હું સુરત મારી કદી,
કોણ જાણે કેમ આ પ્રતિબિંબ ઓગળતાં રહે.

આમ તો સુશાન્ત લાગે છે આ મારુ મન છતાં,
ક્યાંક ભીતરમાં ઊંડે વિચાર ખળભળતાં રહે.

સ્મિત ચહેરા પર લઈ ફરવું એ મારી ટેવ છે,
મિત્ર, ક્યારેક તેં કરેલા ઘાવ છો કળતાં રહે.

એટલું સારું કે વરસો પહેલા રોપ્યાં બીજ મેં,
એ હવે મીઠાં મધુરા ફળ થઈ ફળતાં રહે.

જામ ‘આનંદ’ના છલકતાં રાખવા છે બસ હવે,
જ્યાં સુધી મદિરા છે એમાં, છો ને બસ ગળતાં રહે…!!

અશોક જાની ‘આનંદ’

Advertisements

5 thoughts on “ગળતાં રહે

 1. ‘વિચાર ખળભળતાં’—-વિચાર ખળભળતા ન જોઈએ? અનુસ્વાર કઠે છે.

  બાકી કાફિયા સારા નિભાવ્યા છે, પરંપરાગત રીતે..

 2. Nice
  સ્મિત ચહેરા પર લઈ ફરવું એ મારી ટેવ છે,
  મિત્ર, ક્યારેક તેં કરેલા ઘાવ છો કળતાં રહે.

 3. જામ ‘આનંદ’ના છલકતાં રાખવા છે બસ હવે,
  જ્યાં સુધી મદિરા છે એમાં, છો ને બસ ગળતાં રહે…!!..Mast gazal…Ashokbhai

 4. અંતરની વ્યથાને અાનંદના મ્હોરા નીચે
  સંતાડી રાખી છે: અા વાત સરસ રીતે રજૂ કરી છે.

  મક્તા ખૂબ સરસ છે. લાંબી બહેરમાં સરસ ગઝલ.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s