નહોર છે ઘરમાં

આંસુ, એકાંત, થોર – છે ઘરમાં;
રોજ વધતા નહોર છે ઘરમાં.

બારણું ખોલતાં જ અથડાશે,
કૈંક વીત્યા પહોર છે ઘરમાં.

કોઈ કારણ ઉદાસી ડંખે છે,
આમ તો ગુલમહોર છે ઘરમાં.

તું ગઈ કે સવાર-સાંજ ગઈ,
માત્ર બળતી બપોર છે ઘરમાં!

હુંય પાછો વળી ગયો ‘બેદિલ’,
હું નથી કોઈ ઓર છે ઘરમાં.

અશોક ચાવડા ‘બેદિલ’
‘પગરવ તળાવમાં’ માંથી સાભાર…

Advertisements

6 thoughts on “નહોર છે ઘરમાં

 1. NICE
  તું ગઈ કે સવાર-સાંજ ગઈ,
  માત્ર બળતી બપોર છે ઘરમાં!

 2. वाह, उदासी परंतु प्रेमथी लथबथ.
  सरस रचना आदिथी अंत सुधी.

 3. એક એક શેર મણ મણના ખૂબ સુંદર રચના કવિને અઢળક શુભેચ્છાઓ….

 4. કોઈ કારણ ઉદાસી ડંખે છે,
  આમ તો ગુલમહોર છે ઘરમાં…..સુંદર

  ઉમદા ગઝલ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s