કેમ આવું?

છે ઉદાસી આંગણામાં કેમ આવું?
આગ લાગી વાદળામાં કેમ આવું?

પાંપણો વચ્ચે હવે ભમવું છે મારે,
પત્થરો છે બારણામાં, કેમ આવું?

રોજ બોલાવી ને ધુત્કારે પછી તું,
પ્રેમથી શુભ કામનામાં કેમ આવું?

જીંદગીભર લાખ અરમાનો જે સેવ્યા,
એ બળે છે તાપણામાં કેમ આવું?

કોણ જાણે શું હશે તારા વિચારો,
તે લખેલા ચોપડામાં કેમ આવું?

પ્રશાંત સોમાણી

Advertisements

6 thoughts on “કેમ આવું?

 1. vaah
  રોજ બોલાવી ને ધુત્કારે પછી તું,
  પ્રેમથી શુભ કામનામાં કેમ આવું?

 2. બહુ સરસ.
  છે ઉદાસી આંગણામાં કેમ આવું?
  આગ લાગી વાદળામાં કેમ આવું?
  સરયૂ પરીખ

 3. કોણ જાણે શું હશે તારા વિચારો,
  તે લખેલા ચોપડામાં કેમ આવું?

  વાહ પ્રશાંતભાઈ
  . બહુ જ સરસ.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s