ગુલામી હોય છે

મૂર્ખને મુક્તિ મળે, એ પણ નકામી હોય છે,
એની આઝાદી તો ઈચ્છાની ગુલામી હોય છે.

દ્રશ્ય જે દેખાય છે, એવું જ છે, એવું નથી,
આપણી દ્રષ્ટિમાં પણ ક્યારેક ખામી હોય છે.

આંખના કાંઠે તો બસ બે ચાર બિન્દુ ઊભરે,
મનના દરિયે જ્યારે એક આખી ત્સુનામી હોય છે.

સૂર્ય શો હું, આથમીને સત્ય એ સમજી શક્યો,
માત્ર ઉગતા સૂર્યને સૌની સલામી હોય છે.

નામ પાછળ જીંદગીભર દોડવું એળે જશે,
આખરે જે જાય છે એ તો ‘ન-નામી’ હોય છે.

હેમંત પુણેકર

Advertisements

6 thoughts on “ગુલામી હોય છે

 1. આંખના કાંઠે તો બસ બે ચાર બિન્દુ ઊભરે,
  મનના દરિયે જ્યારે એક આખી ત્સુનામી હોય છે…. ખૂબ સુંદર

  મજની ગઝલ

 2. નખશિખ મજાની ગઝલના મને ગમી ગયેલા શૅર

  દ્રશ્ય જે દેખાય છે, એવું જ છે, એવું નથી,
  આપણી દ્રષ્ટિમાં પણ ક્યારેક ખામી હોય છે.

  આંખના કાંઠે તો બસ બે ચાર બિન્દુ ઊભરે,
  મનના દરિયે જ્યારે એક આખી ત્સુનામી હોય છે.

  વાહ

 3. બહોત ખૂબ !
  સૂર્ય શો હું, આથમીને સત્ય એ સમજી શક્યો,
  માત્ર ઉગતા સૂર્યને સૌની સલામી હોય છે.

 4. મનના દરિયે જ્યારે એક આખી ત્સુનામી હોય છે…. ખૂબ સુંદર

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s