લખલખું આપ્યું હતું

વાયરાએ લખલખું આપ્યું હતું,
ધાબળો વીંટી એ સંતાડ્યું હતું.

ભય વિચારી પેટમાં વીંટો વળે,
કાંડું ધરપતનું તરત ઝાલ્યું હતું.

આંખના પાકીટમાં લઇ આંસુને,
પ્રેમના સોદા વિષે ધાર્યું હતું.

વૃદ્ધ ઉમરનો તકાજો એટલો,
એક ગુમડું આખરે પાક્યું હતું.

પ્રેમ-ઈર્ષ્યા ભાઈબંધીમાં રહે,
એક ખુદ બીજાને લઇ આવ્યું હતું.

‘કીર્તિ’ને થાતો ઘસારો એટલે,
એનું કૌવત રોજ અજમાવ્યું હતું..

કીર્તિકાન્ત પુરોહિત

5 thoughts on “લખલખું આપ્યું હતું

 1. nice
  વૃદ્ધ ઉમરનો તકાજો એટલો,
  એક ગુમડું આખરે પાક્યું હતું.

 2. સાધ્યન્ત સુંદર ગઝલ.

  વૃધ્ધ ઉમરનો તકાજો એટલો,
  એક ગુમડું અાખરે પાક્યું હતું.

  ખૂબ સરસ શે’ર…..

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s