મુંઝાય છે

નથી વાત મારી પૂરી થઇ તારી વાત મનમાં વિલાય છે,
આ અધુરી વાતની વાતમાં હું મુઝાઉં છું તું મુંઝાય છે.

હજુ વાત મારી અધૂરી છે ને છતાં સનમની એ દૂરી છે,
કહું કોને મારી વ્યથા કથા, મારી આંખમાં જે રચાય છે.

જુઓ દૂર સુધી ફકત અહીં રણ રેત છે અને ઝાંઝવા,
અહીં ચોતરફ છે તરસ અને બસ શૂન્યતા લહેરાય છે.

હવે ક્યાં સુધી આ વ્યથા, તરસ અને શૂન્યતા સહેતો રહું ?
કોઇ સાદ દેજો વસંતને, અહીં ખુબ જરૂરી સહાય છે.

પણે દૂર ક્ષિતિજે જરાક એ ઉજ્જવળ દિશા વર્તાઇ છે,
જરા રાહ જો જે ‘આનંદ’ની ત્યાં પવન હવે પલટાય છે.

– અશોક જાની ‘આનંદ’

Advertisements

6 thoughts on “મુંઝાય છે

 1. હવે ક્યાં સુધી આ વ્યથા, તરસ અને શૂન્યતા સહેતો રહું ?
  કોઇ સાદ દેજો વસંતને, અહીં ખુબ જરૂરી સહાય છે.

  પણે દૂર ક્ષિતિજે જરાક એ ઉજ્જવળ દિશા વર્તાઇ છે,
  જરા રાહ જો જે ‘આનંદ’ની ત્યાં પવન હવે પલટાય છે.

  આ શેરોમાં વ્યથા અને આશાનું સુંદર સંમિશ્રણ છે. સરસ ગઝલ.

 2. હવે ક્યાં સુધી આ વ્યથા….કોઇ સાદ દેજો વસંતને,..

  very nice, enjoyed, congrats ashokbhai…

 3. nice gazal
  જુઓ દૂર સુધી ફકત અહીં રણ રેત છે અને ઝાંઝવા,
  અહીં ચોતરફ છે તરસ અને બસ શૂન્યતા લહેરાય છે.

 4. મને મત્લા ખૂબ ગમ્યો.મૂંઝવણની વચ્ચે ઘેરાયા
  છતાં અાશાને પકડી રાખી હકારાત્મક ભાવને
  પકડી રાખ્યો છે એ અા ગઝલની ખૂબી છે.
  અશોકભાઈને લાંબી બહરમાં ગઝલ સરસ ફાવી ગઈ છે.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s