જીવી ગયું

ખોખલી સંભાળ પર જીવી ગયું,
આ હ્રદય પંપાળ પર જીવી ગયું.

હુંફ ના આપી શક્યું મન દંભને,
શુષ્કતાના આળ પર જીવી ગયું.

પાંખ શેના કાજ છે ન્હોતી ખબર,
એક પંખી ડાળ પર જીવી ગયું.

છે સહજ સંજોગ સઘળું શીખવે,
સ્થિર મન પણ ઢાળ પર જીવી ગયું.

તરફડીને સૂર્યનું છેલ્લું કિરણ,
માછલીની જાળ પર જીવી ગયું.

ચાતકે બસ પ્રેમની પામી નજર,
એટલે દુષ્કાળ પર જીવી ગયું.

– મેગી અસનાની

Advertisements

7 thoughts on “જીવી ગયું

  1. પોતાની ક્ષમતા નહીં જાણનારને સીધો અડકે એવો પ્રેરણાદાયક શે’ર

    પાંખ શેના કાજ છે ન્હોતી ખબર,
    એક પંખી ડાળ પર જીવી ગયું….. આખી ગઝલ.. ગમી

  2. સરસ ગઝલ
    ખોખલી સંભાળ પર જીવી ગયું,
    આ હ્રદય પંપાળ પર જીવી ગયું.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s