ખણખણે છે

કદી ચૂડીઓ ઓરડે ખણખણે છે.
કદી એ જ રાતું ગવન આંગણે છે.

હજી લીમડાનો આ ઘેઘૂર છાંયો,
તને આંગણામાં સૂતેલી ગણે છે.

બપોરે ઘણીવાર મારી ફળીમાં,
હજી તારી કાંબી જૂનું રણઝણે છે.

વળું ઘેર સાંજે અને એમ લાગે,
હજી ખેતરે બાજરો તું લણે છે.

મને સીમ તારા વિશે રોજ પૂછે,
કહું, ‘વેલડું પાદરે ધણધણે છે.’

તને કોઈએ દેશ કલરવનો દીધો,
અહીં હેલ એકાંતની ઠણઠણે છે.

– બાબુલાલ ચાવડા ‘આતુર’

Advertisements

6 thoughts on “ખણખણે છે

 1. સુંદર રચના !
  ગ્રામ્ય માહોલ લાગણીમાં વર્તાય છે.
  હજી લીમડાનો આ ઘેઘૂર છાંયો,
  તને આંગણામાં સૂતેલી ગણે છે.

 2. બપોરે ઘણીવાર મારી ફળીમાં,
  હજી તારી કાંબી જૂનું રણઝણે છે… વાહ

  સુંદર કલ્પનોથી ભરપૂર ગઝલ….. !!

 3. સરસ રચના. તેણીની ગેરહાજરીની આતુરતા ગણગણે છે.
  સરયૂ પરીખ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s