સજ્જતા રહી

ચાહી શકાય એવી ના શક્યતા રહી,
બન્ને તરફ ગજબની પરિપક્વતા રહી.

ઉપકાર એ અદાથી કરતા રહ્યા કે બસ,
આભાર ના મનાયો પણ ધન્યતા રહી.

કાગળનું પ્લેન લઇને ઉડ્યા હતાં ભલે,
ઉતરાણમાં બરાબરની સજ્જતા રહી.

તો શું થયુ મિનારા ને ગઢ ખરી પડ્યા!
ખંડેરના લિબાસે તો ભવ્યતા રહી.

કેવળ કવિતા લઇને નીકળી’તી ઘેરથી,
નવરાશની સફરમાં બહુ વ્યસ્તતા રહી.

— પારુલ ખખ્ખર

Advertisements

5 thoughts on “સજ્જતા રહી

 1. વાહ ભવ્ય ગઝલ !
  તો શું થયુ મિનારા ને ગઢ ખરી પડ્યા!
  ખંડેરના લિબાસે તો ભવ્યતા રહી.

 2. ઉપકાર એ અદાથી કરતા રહ્યા કે બસ,
  આભાર ના મનાયો પણ ધન્યતા રહી… વાહ

  આખી ગઝલ સુંદર થઈ છે, ઉપરોક્ત શે’ર વધારે ભાવ્યો

 3. તો શું થયુ મિનારા ને ગઢ ખરી પડ્યા!
  ખંડેરના લિબાસે તો ભવ્યતા રહી.

  Nicxe gazal.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s