આવી જતાં

ટોયલીમાં ઘીની, માખણ આવી જતાં,
આંસુ નાની વહુને પાંપણ આવી જતાં.

લેણું ધંધામાં હતું તે દેવું થતાં,
છાને પગલે સહુને લાંઘણ આવી જતાં.

સોળની જેવી ઉમર થઇ બસ તે ઘડી,
આંખમાં રંગીન કામણ આવી જતાં.

જ્યાં વડીલે આખરી ખાટલો ઢાળ્યો,
આંગણાની બ્હાર ખાંપણ આવી જતાં.

લેખ આવ્યો’તો વિવેચકના હાથમાં,
હાંસિયામાં ભૂલોના ટાંચણ આવી જતાં.

બોલબાલા ‘કીર્તિ’ની જેવી થઇ, તરત
એબ પર કાયમના ઢાંકણ આવી જતાં.

– કીર્તિકાન્ત પુરોહિત

Advertisements

5 thoughts on “આવી જતાં

  1. વાહ! બહોત ખૂબ !
    બોલબાલા ‘કીર્તિ’ની જેવી થઇ, તરત
    એબ પર કાયમના ઢાંકણ આવી જતાં.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s