છત્ર રાખું છુ

ગગન જેવુ ગગનનું છત્ર રાખું છુ,
ખબર છે ! હાથમાં નક્ષત્ર રાખું છુ.

લખે છે નામ પર મારા સમય કાયમ,
બધા એ સાચવીને પત્ર રાખું છું.

મળ્યું ‘તું જેવુ બસ એવું પરત કરવા,
ન લાગે ડાઘ એવું વસ્ત્ર રાખું છું.

વગર વાંકેય છે આરોપ મારા પર,
કે પાંપણ વચ્ચે કાતિલ શસ્ત્ર રાખું છું.

આ મારી જાતનું કરવા સ્વમૂલ્યાંકન,
હ્રદયમાં મારા વાર્ષિક સત્ર રાખું છુ.

– યામિની વ્યાસ

Advertisements

13 thoughts on “છત્ર રાખું છુ

 1. nice gazal
  આ મારી જાતનું કરવા સ્વમૂલ્યાંકન,
  હ્રદયમાં મારા વાર્ષિક સત્ર રાખું છુ.

 2. વગર વાંકેય છે આરોપ મારા પર,
  કે પાંપણ વચ્ચે કાતિલ શસ્ત્ર રાખું છું… સુંદર શે’ર..

  આરોપ સાવ ખોટોય નથી… 😉

 3. યામિનીબેનની બહુ જ સરસ ગઝલ રચના. કાફીયાને સુંદર રીતે નિભાવ્યા છે. બે આંખ વચ્ચે કાતિલ શાસ્ત્ર….વાહ…

 4. ખૂબ જ સરસ ગઝલ. ગઝલનો મિજાજ અદ્લ જાળવ્યો છે.

  વગર વાંકેય છે અારોપ મારા પર,
  કે પાંપણ વચ્ચે કાતિલ શસ્ત્ર રાખું છું.

  વાહ ભાઈ વાહ,,,,, લાજવાબ……….

 5. પાંપણ વચ્ચે કાતિલ શસ્ત્ર રાખું છું… .nice gazal….

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s