આવી પહોંચશે

અબ ઘડી આ કાળ આવી પહોંચશે,
ચેત પંખી, જાળ આવી પહોંચશે.

વેર-ઈર્ષ્યાની અગન મનમાં હશે,
ક્યાંકથી તો ઝાળ આવી પહોચશે.

ક્યાં બધા સૌન્દર્યના પુજારી છે?
કોઈ કામૂક લાળ આવી પહોંચશે.

પગ વળ્યા જ્યાં સાવ ખોટા રાહ પર,
ત્યાં જ લીસ્સો ઢાળ આવી પહોંચશે.

એટલી બસ છે શરત, તું કામ કર,
રોજ ચોખા-દાળ આવી પહોંચશે.

– રાકેશ ઠક્કર

Advertisements

15 thoughts on “આવી પહોંચશે

 1. vaah bahot khoob
  વેર-ઈર્ષ્યાની અગન મનમાં હશે,
  ક્યાંકથી તો ઝાળ આવી પહોચશે.

 2. એટલી બસ છે શરત, તું કામ કર,
  રોજ ચોખા-દાળ આવી પહોંચશે…….. વાહ

  સાંગોપાંગ સુંદર ગઝલ… !!

 3. વાહ! સુંદર પ્રતિકથી ઇશારો છે.
  અબ ઘડી આ કાળ આવી પહોંચશે,
  ચેત પંખી, જાળ આવી પહોંચશે.

 4. sachi vaat chhe
  ક્યાં બધા સૌન્દર્યના પુજારી છે?
  કોઈ કામૂક લાળ આવી પહોંચશે.

 5. સરસ રચના. પગ વળ્યા જ્યાં સાવ ખોટા રાહ પર,
  ત્યાં જ લીસ્સો ઢાળ આવી પહોંચશે.
  સરયૂ પરીખ

 6. પગ વળ્યા જ્યાં સાવ ખોટા રાહ પર,
  ત્યાં જ લીસ્સો ઢાળ અાવી પહોંચશે.

  અાખી જિંદગીની કઠિણતા બતાવી દીધી
  તો વળી વાસ્તવિક્તા પણ સામે રાખી દીધી.
  જો કામ કરશો તો દાણા પાણી પામશો.
  સરસ…..

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s