વાત ચાલે છે

હકીકત એજ છે કે જાગવાની વાત ચાલે છે.
હવે સપના અધૂરા મૂકવાની વાત ચાલે છે.

ફરી મુશ્કાન આપીને બી .પીમાં ના વધારો કર,
હજી હમણાં જ દિલને સાંધવાની વાત ચાલે છે.

અમે તોફાન સમજીને સમેટી લીધું આખું ઘર,
ટી..વી પર તો કેવળ આબોહવાની વાત ચાલે છે.

તમારું નામ હોઠોં પર અડાડું છું નશાકારક,
બીડીની જેમ જીવન ફૂંકવાની વાત ચાલે છે.

તમે જડથી ઉખેડી નહીં શકો મારા પ્રણયનું મૂળ,
હદયમાં ખૂબ ઉંડે ખૂંપવાની વાત ચાલે છે.

તમે કયાં પાનખરની વાત લઇ આવ્યાં અહીં સાઞર,
નવી કૂંપળ બગીચે ફૂટવાની વાત ચાલે છે.

– રાકેશ સગર ‘સાગર’

Advertisements

9 thoughts on “વાત ચાલે છે

 1. વાહ સરસ ગઝલનો મજાનો મત્લા

  અમે તોફાન સમજીને સમેટી લીધું આખું ઘર,
  ટી..વી પર તો કેવળ આબોહવાની વાત ચાલે છે.

  માનવજીવનની હકીકત

 2. વાહ!
  અમે તોફાન સમજીને સમેટી લીધું આખું ઘર,
  ટી..વી પર તો કેવળ આબોહવાની વાત ચાલે છે.

 3. દરેક શે’ર ચોટદાર અને ગમે એવા થયા છે..

  આખી ગઝલ સુંદર… !!

 4. अादिथी अंत सुधी रस्मों रचना. मक्ता गम्यो.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s