લાગે છે શાને ?

ભયપ્રેરક બારી ઉંબર લાગે છે શાને ?
મારા ઘરમાં મુજને ડર લાગે છે શાને ?

જેના ઉડવાનું સાહસ સઘળે ચર્ચાતું,
એની પાંખો જોમ વગર લાગે છે શાને ?

અંતરમાં ધરબાયેલી આંસુની મિલકત..
કંઈ જંગમ ને કંઈ સ્થાવર લાગે છે શાને ?

જેની યાદે ઝળહળ થાતાં ભાવી સ્વપ્નો,
એ મુખ ને આંખો કાતર* લાગે છે શાને ?

આખે આખો ડુંગર જેથી કૂણો થઈ ગ્યો,
એ વેલાં – ફૂલો, પથ્થર લાગે છે શાને ?

મારા મનમાં મારું જાવું દુષ્કર થઈ ગ્યું..
મનના ફરતે ઝાડી-ઝાંખર લાગે છે શાને ?

સૂની, કોરી આંખોમાંથી સૌને તાકે..
શેરીથી નોખું એ ઘર લાગે છે શાને ?

~ કુમાર જિનેશ શાહ

Advertisements

8 thoughts on “લાગે છે શાને ?

 1. સરસ શેર…
  આખે આખો ડુંગર જેથી કૂણો થઈ ગ્યો,
  એ વેલાં – ફૂલો, પથ્થર લાગે છે શાને ?

  મારા મનમાં મારું જાવું દુષ્કર થઈ ગ્યું..
  મનના ફરતે ઝાડી-ઝાંખર લાગે છે શાને ?

 2. આખે આખો ડુંગર જેથી કૂણો થઈ ગ્યો,
  એ વેલાં – ફૂલો, પથ્થર લાગે છે શાને ?…. વાહ કવિ… મોજ આવી ગઈ… !!

  સુંદર ગઝલ.. !!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s