આજ પણ છે

દરિયો તરી ગયાનો અફસોસ આજ પણ છે,
કાંઠે ડૂબી ગયાનો અફસોસ આજ પણ છે.

નૌકાને કાળજીથી મેં સાચવી ન જાણી,
છિદ્રો પડી ગયાનો અફસોસ આજ પણ છે.

ઇંધણ થયો છું લીલાકુંજાર ઝાડ માંથી,
પર્ણો ખરી ગયાનો અફસોસ આજ પણ છે.

પકડીને કેદમાં તું પટકી દે ચાલ પાછો,
મુક્તિ મળી ગયાનો અફસોસ આજ પણ છે.

તૂટી જરા જ્યાં ‘આતુર’ એક પાળ મૌનસરની,
શબ્દો વહી ગયાનો અફસોસ આજ પણ છે.

– બાબુલાલ ચાવડા ‘આતુર’

Advertisements

6 thoughts on “આજ પણ છે

 1. ઇંધણ થયો છું લીલાકુંજાર ઝાડ માંથી,
  પર્ણો ખરી ગયાનો અફસોસ આજ પણ છે… વાહ ..!! અને મજાનો મકતા…!!

  આખી ગઝલ સુંદર થઈ છે

 2. એકએક શે’ર ચઢિયાતા છે, કોને ચઢતા કે ઉતરતા કહેવા ?

  પણ ખૂબ જ ગમેલો શે’ર……

  ઈંધણ થયો છું લીલાકુંજાર ઝાડ માંથી,
  પર્ણો ખરી ગયાનો અફસોસ અાજ પણ છે..

  અભિનંદન….

 3. બહોત ખૂબ !
  ઇંધણ થયો છું લીલાકુંજાર ઝાડ માંથી,
  પર્ણો ખરી ગયાનો અફસોસ આજ પણ છે.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s