અટકી જતો

લીસ્સો હતો પાલવ તમારો સ્હેજમાં સરકી જતો,
ધબકાર નાજુક આ હૃદયનો ધક્ કરી અટકી જતો.

છે શ્હેર માથે શાપ કોઈ ઝાડવું ટકતું નથી,
વાતો પવન તો એ પછી ભાગોળથી છટકી જતો.

ઠુંઠા સમો તૂટી રહ્યો છું હું સમયના ચાકડે,
તારું સ્મરણ જેવું થતું ડાળી બની ફરકી જતો.

આક્રંદ ઝાકળનું નિહાળી સૂરજના તાપનું,
છેલ્લો પ્રભાતે તારલો પણ ઝળઝળે ભડકી જતો.

પૈસા કમાવા કોઈ તો માથે ચડાવે ‘કીર્તિ’ને,
સંભવ થતું ના કામ ત્યારે જોરથી પટકી જતો.

– કીર્તિકાન્ત પુરોહિત

Advertisements

7 thoughts on “અટકી જતો

 1. વાહ!
  પૈસા કમાવા કોઈ તો માથે ચડાવે ‘કીર્તિ’ને,
  સંભવ થતું ના કામ ત્યારે જોરથી પટકી જતો.

 2. ધબકાર નાજુક ધક્ કરી અટકી જતો… nice expression.. enjoyed your gazal..

 3. ઠુંઠા સમો તૂટી રહ્યો છું હું સમયના ચાકડે,
  તારું સ્મરણ જેવું થતું ડાળી બની ફરકી જતો…… મજાની અભિવ્યક્તિ..

  સરસ ગઝલ

 4. લીસ્સો હતો પાલવ તમારો સ્હેજમાં સરકી જતો,
  ધબકાર નાજુક આ હૃદયનો ધક્ કરી અટકી જતો.
  સરસ રચના.
  સરયૂ પરીખ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s