ક્યાં સુધી ?

તમે
આમ મારા ખભે
ક્રોસ ક્યાં સુધી ઉપડાવ્યે જશો ?
જેરૂસલેમની શેરીઓ તો
ક્યારની પૂરી થઈ ગઈ
અને ધરતીનો આવી ગયો
છેડો..!!
અહીંથી આગળ તો
નર્યું આકાશ છે..!
અને આકાશમાં
ક્યાં કશું ખોડી શકાય છે..?
તમે જેને
અમરત્વ પ્રદાન કરવા
માંગો છો
તે આ બારસાખના
બે કાષ્ઠની
તિરાડે તિરાડે
ઊધઈએ
ક્યારનો
જન્મ લઈ લીધો છે..!!!

– હરકિસન જોષી

Advertisements

8 thoughts on “ક્યાં સુધી ?

  1. અહીંથી આગળ તો
    નર્યું આકાશ છે..!
    અને આકાશમાં
    ક્યાં કશું ખોડી શકાય છે..?…….. નિરંતર વેદનાનું ખૂબ જ સુંદર અછાંદસ 🙂

  2. કવિગુરૂ મુરબ્બી હરકિસનભાઇની લાજવાબ રચના.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s