કરવાનું છે

કામ ક્યાં અઘરું કશું કરવાનું છે ?
કાલનું સપનું ખરું કરવાનું છે !

ભીતરેથી કોઈ દોરે છે સતત,
એ સ્મરણ હૈયાવગું કરવાનું છે.

ધ્યાન, પૂજા, આરતી ની આડમા,
નામ અહિં થોડું ઘણું કરવાનું છે.

માર્ગ ને મંઝિલ વિશે નિશ્ર્ચિંત થઈ,
બસ, નદી જેવું ગજું કરવાનું છે.

હાથ લંબાવો, ઉપાડો પગ તમે,
હેસિયત થી ક્યાં વધુ કરવાનું છે.

આટલી વાતે ચિડાયો આયનો,
છે હ્રદયમાં એ રજૂ કરવાનું છે.

ભાર શેનો હોય છે એ જાણવા,
હું ના વળગણને જતું કરવાનું છે.

– લક્ષ્મી ડોબરિયા

4 thoughts on “કરવાનું છે

  1. vaah
    ભાર શેનો હોય છે એ જાણવા,
    હું ના વળગણને જતું કરવાનું છે.

  2. મત્લાથી મકતા સુધી દરેક શે’ર સહજતા તરફ દોરી જતાં …

    મસ્ત ગઝલ… !!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s