પડતા નથી

મોર્નિંગમાં જઈને પથ્થર મારવા પડતા નથી,
પક્ષીઓને કોઈએ ઉઠાડવા પડતા નથી.

જિંદગીના સૌ પ્રસંગો સેવ છે મસ્તિસ્કમાં,
માળીયેથી ફોટાઓ ઉતારવા પડતા નથી.

આંખના એક જ ઈશારે વાત સમજી જાય છે,
બાળકોને એટલે ફટકારવા પડતા નથી.

એક સમય એવો હતો કે સૂઝતું કંઈ પણ ન’તું,
ને હવે તો શે’ર પણ વિચારવા પડતા નથી.

– મેહુલ પટેલ ‘ઈશ’

Advertisements

4 thoughts on “પડતા નથી

  1. આખી ગઝલ નોખા મુડના શે’ર અને અભિવ્યક્તિઓથી સભર….

    ખૂબ ગમી

  2. એક સમય એવો હતો કે સૂઝતું કંઈ પણ ન’તું,
    ને હવે તો શે’ર પણ વિચારવા પડતા નથી.
    એમ ક્યાં બાત હે…

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s