તૈયાર છું

તું કહે તે માનવા તૈયાર છું,
કંટકો પર ચાલવા તૈયાર છું.

જિંદગી હારીને બેઠા છે ઘણાં,
મોતને હું નાથવા તૈયાર છું.

તું ભલે નફરત ભરી નજરે જુએ,
પ્રેમ આંખે આંજવા તૈયાર છું.

તુટતા સંબંધ કોણે સાચવ્યા ?
આભ ફાટ્યું સાંધવા તૈયાર છું.

હોઠ તારા કંઇક ‘જય’ કહેવા ચહે,
હું પલક ઝપકાવવા તૈયાર છું.

– જયવદન વશી

Advertisements

5 thoughts on “તૈયાર છું

 1. vaah!
  તુટતા સંબંધ કોણે સાચવ્યા ?
  આભ ફાટ્યું સાંધવા તૈયાર છું.

 2. વાહ વશી સાહેબ, તૂટતા સંબંધ…. અને મકતા લાજવાબ બન્યા છે. અભિનંદન.

 3. તું ભલે નફરત ભરી નજરે જુએ,
  પ્રેમ આંખે આંજવા તૈયાર છું.

  તુટતા સંબંધ કોણે સાચવ્યા ?
  આભ ફાટ્યું સાંધવા તૈયાર છું….વાહ, વશી સાહેબ.. !! તમારી સર્જકતા ઊભરી રહી છે

  સરસ ગઝલ

 4. હોઠ તારા કંઇક ‘જય’ કહેવા ચહે,
  હું પલક ઝપકાવવા તૈયાર છું…..both love each other and are ready to confess … very nice gazal…
  enjoyed all shers…

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s