લહેરો હશે

આંખમાં એવો ઝળુંબાતો કોઈ ચહેરો હશે,
મનની સાથે ક્યાંક તો સંબંધ એક ગહેરો હશે.

એમ વારંવાર નેણો અશ્રુથી છલકાય ના,
દિલની સાથે જોડતી આંખ લગ નહેરો હશે.

ઉદભવે છે એમ તો મોજા ઘણા સાગરમાં પણ,
આ કિનારે પહોંચનારી કેટલી લહેરો હશે ?

વ્યક્ત કરવા વાત એ ના સહેજ પણ ઊંચે જુએ,
મન ઉપર એના વિચારો કેટલો પહેરો હશે. !

ક્યારનો ‘આનંદ’ ઊંચે સાદ બોલાવે છતાં,
જે વસે ભીતર તમારી એ કવચિત બહેરો હશે.

– અશોક જાની ‘આનંદ’

Advertisements

5 thoughts on “લહેરો હશે

 1. આંખમાં એવો ઝળુંબાતો કોઈ ચહેરો હશે,
  મનની સાથે ક્યાંક તો સંબંધ એક ગહેરો હશે…….appealing and meaningfull

 2. nice gazal
  એમ વારંવાર નેણો અશ્રુથી છલકાય ના,
  દિલની સાથે જોડતી આંખ લગ નહેરો હશે.

 3. વ્યક્ત કરવા વાત એ ના સહેજ પણ ઊંચે જુએ,
  મન ઉપર એના વિચારો કેટલો પહેરો હશે. !
  દ્રશ્ય ઉભું થાય છે આંખ સામે….

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s