કુળ રહેવાનું

ભલે સારું કે નરસું પણ દરેકનું કુળ રહેવાનું,
બધાંને પોતપોતાનું અહીં વર્તુળ રહેવાનું.

તણખલું હો કે ઘેઘૂર વડ કદી ગુણધર્મ નહીં છોડે,
ધારા પર વૃક્ષ ફેલાશે ભીતર તો મૂળ રહેવાનું.

કરમ જેવુ કરો તેવું તમારું કર્મ લેખાશે,
થશે જો આચરણ ખોટું તો મનમાં શૂળ રહેવાનું.

બહુ ભારે હ્રદય સાથે થયા આરુઢ રથમાં પણ,
હજુયે મન ઘણું વ્યાકુળ છે વ્યાકુળ રહેવાનું.

ભલેને દ્વારકાનો નાથ થઈ જાય ગોપાલક,
સખાનું સ્નેહભાથું તો ફકત તાંદુળ રહેવાનું.

મથુરા-દ્વારકા કે હોય વૃંદાવન ભલે એનું,
નજરમાં કૃષ્ણની ‘નાદાન’ સતત ગોકુળ રહેવાનું.

– દિનેશ ડોંગરે ‘નાદાન’

Advertisements

7 thoughts on “કુળ રહેવાનું

 1. nice
  કરમ જેવુ કરો તેવું તમારું કર્મ લેખાશે,
  થશે જો આચરણ ખોટું તો મનમાં શૂળ રહેવાનું.

 2. નજરમાં કૃષ્ણની ‘નાદાન’ સતત ગોકુળ રહેવાનું…….wah…Krishna never fotgets Gokul… enjoyed all shers…

 3. સાંગોપાંગ સુંદર ગઝલ…!!

  આ વધારે ગમ્યું…!!
  તણખલું હો કે ઘેઘૂર વડ કદી ગુણધર્મ નહીં છોડે,
  ધારા પર વૃક્ષ ફેલાશે ભીતર તો મૂળ રહેવાનું.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s