ખિસકોલી જેવુ

સપનું આંખ-મિચોલી જેવુ,
મન સાલું ખિસકોલી જેવુ.

આકાશ આખું સંકોચાયું,
દસ બાય દસની ખોલી જેવુ.

નાચે ફૂલો જાનૈયા થઈ,
તાન ચઢ્યું છે ઢોલી જેવુ.

વેશ ભજવતા ભજવૈયાને,
પહેરણ લાગે ચોલી જેવુ.

સમજાયું નહીં શ્રોતાઓને,
જ્ઞાન અજાણી બોલી જેવુ.

પાંખ મળી છે પહાડો ચઢવા,
કાંઇ ખપે નહીં ડોલી જેવુ.

દિવાળીની રાત મજાની,
નભ આખું રંગોલી જેવુ.

– વસંત રાવલ ‘ગિરનારી’

6 thoughts on “ખિસકોલી જેવુ

 1. સમજાયું નહીં શ્રોતાઓને,
  જ્ઞાન અજાણી બોલી જેવુ.
  સરસ રચના.
  સરયૂ પરીખ

 2. મજાનો મત્લા અને અર્થપૂર્ણ ટૂંકી બહેરના શે’ર ખૂબ ગમ્યા.. !!

  સુંદર ગઝલ… !!

 3. ટૂંકી બહરમાં સરસ ગઝલ
  આકાશ આખું સંકોચાયું,
  દસ બાય દસની ખોલી જેવુ.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s