ચાલે છે

હજી થોડો ઘણો વે’વાર ચાલે છે,
પ્રણય જેવો પ્રણય ઉધાર ચાલે છે.

કરે છે રોજ પક્ષ પલટો કોઈ ભીતર,
હદયમાં આ કેવી સરકાર ચાલે છે.

કલમથી કામ લેવાયું નહીં તેથી,
નજીવી બાબતે તલવાર ચાલે છે.

જરા નીચે નમીને જો ખબર પડશે,
દીવા નીચે ઘણો અંધાર ચાલે છે.

દબાણો દૂર કર્યા તો સડક બોલી,
ઘણાં, લારી ઉપર ઘરબાર ચાલે છે.

તમારી યાદનું બ્લોકેજ છે દિલમાં,
તમારા નામના ઉપચાર ચાલે છે .

નદીથી તોય ‘સાગર’ને ના ધરપત,
ભીતર એનો સતત સ્વીકાર ચાલે છે.

– રાકેશ સગર ‘સાગર’

Advertisements

8 thoughts on “ચાલે છે

 1. ક્યા બાત હૈ !

  દબાણો દૂર કર્યા તો સડક બોલી,
  ઘણાં, લારી ઉપર ઘરબાર ચાલે છે.

  તમારી યાદનું બ્લોકેજ છે દિલમાં,
  તમારા નામના ઉપચાર ચાલે છે .

 2. કરે છે રોજ પક્ષ પલટો કોઈ ભીતર,
  હદયમાં આ કેવી સરકાર ચાલે છે… નકારી વાસ્તવિકતાની ગઝલ… !!

  દરેક શે’ર ખૂબ મજાનાં.. !!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s