ભીતરથી

બંધ છે જે કમાડ; ભીતરથી,
સંત, એને ઉઘાડ; ભીતરથી.

છેક પહોંચે ત્વચા ને ચીરી ને,
રંગ એવા ઉડાડ ભીતરથી.

આમ એણે અડયો નથી, કિન્તુ;
થઇ ગઈ છેડછાડ; ભીતરથી.

વાદ્ય ફીકકા બધાં પડી જાશે,
ગીત નો લે,ઉપાડ ભીતરથી.

ચિત્ત-ભ્રામક બધાં ત્યજી ઔષધ;
દર્દ મારું મટાડ, ભીતરથી.

– નીરવ વ્યાસ

Advertisements

7 thoughts on “ભીતરથી

  1. ભીતરથી લખાયેલી અને ભીતર સુધી સ્પર્શી જાય એવી ગઝલ.
    વાદ્ય ફીકકા બધાં પડી જાશે,
    ગીત નો લે,ઉપાડ ભીતરથી.

  2. છેક પહોંચે ત્વચા ને ચીરી ને,
    રંગ એવા ઉડાડ ભીતરથી… વાહ ખૂબ સુંદર અભિવ્યંજના…

    આખી ગઝલ મસ્ત.. !!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s