ના જોઈએ

રેશમી સંકટ મને ના જોઈએ,
વિષધર શી લટ મને ના જોઈએ.

આંખ સાથે મૂંછ નીચી રાખતો,
વારસાઈ વટ મને ના જોઈએ.

આ તરસને આપણે જીરવી જશું,
છ્મછમી પનઘટ મને ના જોઈએ.

ક્યાં ગયા’તા, શી રીતે મોડા પડ્યા ?
રોજની કટકટ મને ના જોઈએ.

બાબલાને સ્કૂલ મૂકીને આવજો,
આ બધી ખટપટ મને ના જોઈએ.

એકલા આપણ ને ‘આનંદ’ આપણો,
ઘર તણા ઘુમ્મટ મને ના જોઈએ.

– અશોક જાની ‘આનંદ’

Advertisements

8 thoughts on “ના જોઈએ

  1. વાહ! ક્યા બાત હૈ! આનંદ આપી ગઇ હઝલ!
    રેશમી સંકટ મને ના જોઈએ,
    વિષધર શી લટ મને ના જોઈએ.

  2. ક્યાં ગયા’તા, શી રીતે મોડા પડ્યા ?
    રોજની કટકટ મને ના જોઈએ.
    અનુભવ બોલે છે !!!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s