છીછરાપણું।

ખાલી ખીસે નથી ખુશીનું છીછરાપણું,
છે ના સવાલ છાબડીનું છીછરાપણું ।

રોનકપણું હવામાં કૂજી ઊઠે કે તરત,
થઈ જાતું દૂર વાંસળીનું છીછરાપણું।

સૌ કોઈ પોત સ્ટેજનું ઉજાળીને ગયાં ….
તેથી મટી ગયું સ્મૃતિનું છીછરાપણું ।

દિશાનું નૂર જહાંમાં લથબથતું નીખરે,
ક્યાં રહે અમાસી પાલખીનું છીછરાપણું ?

શમણાં તમામ આગવાં આવે નહીં મને,
કારણ કદાચ મુજ છબીનું છીછરાપણું ।

ઉષ્મા વચાળ જીવતર દમકી રહ્યું ‘કિશોર’,
હોતું હશે કે આંગળીનું છીછરાપણું !

– ડૉ. કિશોર મોદી

Advertisements

8 thoughts on “છીછરાપણું।

 1. દિશાનું નૂર જહાંમાં લથબથતું નીખરે,
  ક્યાં રહે અમાસી પાલખીનું છીછરાપણું ?.. વાહ કિશોરભાઇ.. !!

  સુંદર ગઝલ.. !!

 2. શમણાં તમામ આગવાં આવે નહીં મને,
  કારણ કદાચ મુજ છબીનું છીછરાપણું ।
  જાતે સ્વીકાર્યું છે કવિ એ…સુંદર

 3. સારી રચના.
  સૌ કોઈ પોત સ્ટેજનું ઉજાળીને ગયાં …. ‘મંચનું’ –સ્ટેજની જગાએ મુકી શકાય.
  તેથી મટી ગયું સ્મૃતિનું છીછરાપણું ।
  સરયૂ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s