દેખાય છે

જેટલી અહીં ધારણા દેખાય છે,
એટલી ક્યાં શક્યતા દેખાય છે?

આયનો આપો તો ખુદને જોઉંને..!
કાચમાં બીજાં બધાં દેખાય છે.

એમનું ચોક્કસ સ્વરૂપ ના કહી શકું,
દર વખત એ તો નવાં દેખાય છે.

પારદર્શક હોય ફુગ્ગો તે છતાં,
ક્યાં આ ભીતરની હવા દેખાય છે !

જિંદગીમાં ડોકિયું જ્યારે કરું,
તો મને તો બસ મજા દેખાય છે.

– કિરણસિંહ ચૌહાણ

Advertisements

5 thoughts on “દેખાય છે

 1. વાહ સુંદર ગઝલ

  આયનો આપો તો ખુદને જોઉંને..!
  કાચમાં બીજાં બધાં દેખાય છે.

  એમનું ચોક્કસ સ્વરૂપ ના કહી શકું,
  દર વખત એ તો નવાં દેખાય છે.

  ક્યા બાત !!!

 2. પારદર્શક હોય ફુગ્ગો તે છતાં,
  ક્યાં આ ભીતરની હવા દેખાય છે !.. સીધી અને સચોટ છતાં કેટલી ગહન વાત…!!

  આખી ગઝલ મસ્ત થઈ છે..

 3. વાહ! મજાની ગઝલ.
  જિંદગીમાં ડોકિયું જ્યારે કરું,
  તો મને તો બસ મજા દેખાય છે.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s