સમજી ગયો

સમજી ગયો હું સાનમાં જોગી,
છે મારું હિત પ્રસ્થાનમાં જોગી.

મારા જ ઘરમાં છું અજાણ્યો, હું
યજમાન, ના મહેમાનમાં જોગી.

ક્યારેક ભીડ, ક્યારેક એકલતા,
વિક્ષેપ નાખે ધ્યાનમાં જોગી.

દારૂણ દૃશ્યો જોઈ રણક્ષેત્રે,
તલવાર મૂકી મ્યાનમાં જોગી.

ક્યારેક કહેજો કે લખ્યું છે શું ?
ગીતા અને કુરાનમાં જોગી.

– પ્રવીણ શાહ

Advertisements

8 thoughts on “સમજી ગયો

 1. વાહ જોગી !
  દારૂણ દૃશ્યો જોઈ રણક્ષેત્રે,
  તલવાર મૂકી મ્યાનમાં જોગી.

 2. દરેક શે’ર ટૂંકી બહેરની સાર્થકતા નિપજાવે છે…

  લાઘવ પણ આકર્ષક હોય જ છે.. સુંદર ગઝલ.. !!

 3. મારા જ ઘરમાં છું અજાણ્યો, હું
  યજમાન, ના મહેમાનમાં જોગી.

  વાહ દોસ્ત અદ્ભ્ભૂત રચના બની છે. અભિનંદન.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s