જીવ્યા આપણે

સાંકડા સગપણમાં જીવ્યા આપણે,
સેંકડો ચણભણમાં જીવ્યા આપણે.

આયખું આખું ઉકળવામાં ગયું,
આકરા આંધણમાં જીવ્યા આપણે.

છાતીએ વળગ્યા તો વળગ્યા ડામ થઇ,
દૂઝતાં સૌ વ્રણમાં જીવ્યા આપણે.

ડુંગરો ખડક્યો દલીલોનો પછી,
તૃણ સમા તારણમાં જીવ્યા આપણે.

ઘણ બની ગઇ આપણી હર ક્ષણ છતાં,
બેધડક એરણમાં જીવ્યા આપણે.

ફક્ત પથ્થરના નથી ટુકડા થયા,
કોઇની ગોફણમાં જીવ્યા આપણે.

કષ્ટપ્રદ લાગ્યો સ્વયંનો સામનો,
ડંખતા દર્પણમાં જીવ્યા આપણે.

કોઇની પાંપણમાં જીવી ના શક્યા,
આખરે લેખણમાં જીવ્યા આપણે.

– બાબુલાલ ચાવડા ‘આતુર’

Advertisements

6 thoughts on “જીવ્યા આપણે

 1. આયખું આખું ઉકળવામાં ગયું,
  આકરા આંધણમાં જીવ્યા આપણે.
  કલ્પનાનો કોઈ પાર નથી…

 2. કષ્ટપ્રદ લાગ્યો સ્વયંનો સામનો,
  ડંખતા દર્પણમાં જીવ્યા આપણે…. ખૂબ સરસ… !!

  સાંગોપાંગ સુંદર ગઝલ… !!

 3. દરેક શેર સુંદર!
  ઘણ બની ગઇ આપણી હર ક્ષણ છતાં,
  બેધડક એરણમાં જીવ્યા આપણે.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s