ઘોળી દે

પ્રેમ તારો તનના એક એક કણમાં ઘોળી દે,
યા કહું મનને કે અંગે ભસ્મ ચોળી દે.

દૂરથી ક્યાં લગ હું માણું મહેંક આ તારી,
આવ થઈ અત્તર મને નખશિખ ઝબોળી દે.

આંખમાં છલકી ઉઠે શંકાનો જો પ્યાલો,
ક્ષણ બે ક્ષણમાં હે પ્રભુ એને તું ઢોળી દે.

ક્યાં લગી મેં તો વિતાવી રાત અંધારી,
રોશની દે આજીવન એ ચાંદ ખોળી દે.

જે મળે એમાં સતત ‘આનંદ’ માણું હું,
મિત્રોની એવી મજાની એક ટોળી દે.

– અશોક જાની ‘આનંદ’

Advertisements

7 thoughts on “ઘોળી દે

 1. મિત્રોની એવી મજાની એક ટોળી દે… very nice… you are asking that you already have…

 2. બહોત ખૂબ!
  ક્યાં લગી મેં તો વિતાવી રાત અંધારી,
  રોશની દે આજીવન એ ચાંદ ખોળી દે.

 3. જે મળે એમાં સતત ‘આનંદ’ માણું હું,
  મિત્રોની એવી મજાની એક ટોળી દે.
  અમે છે માગો ના…

 4. ક્યાં લગી મેં તો વિતાવી રાત અંધારી,
  રોશની દે આજીવન એ ચાંદ ખોળી દે.

  જે મળે એમાં સતત ‘આનંદ’ માણું હું,
  મિત્રોની એવી મજાની એક ટોળી દે.

  વાહ સરસ રચના.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s