પ્રમાણી જો

નદીનું નામ લઈ જળજોગ જાણી જો,
સપરમી પળ મળી છે તો પ્રમાણી જો.

સમય તું સાચવે, પાળે વચન, કિન્તુ,
થવાની હોય ત્યાંથી પણ કમાણી જો.

પ્રથમ ચશ્માના ગ્લાસિસ સાફ કર બંધુ,
પછીથી ગંધ જો ‘ને રાતરાણી જો.

અહીં છે ઊગવું આથમવું સઘળું એક,
સમય શું ચીજ છે એ પણ પિછાણી જો.

ૠતુઓનો કશોએ અર્થ ક્યા સરતો,
નથી થાતી અવસ્થાની ઉજાણી જો.

ઘણું યે આપમેળે લયમાં આવી જાય,
પ્રમાણી હોય રસભર આર્દવાણી જો.

જરા ખંખેરી નાખું ખેસથી ખેપટ,
પછી તું ભાત, રંગો, પોત, પાણી જો.

બચે તો માત્ર એક જ શબ્દ બચવાનો,
બધું યે થઈ જવાનું ધૂળધાણી જો.

– સંજુ વાળા

Advertisements

8 thoughts on “પ્રમાણી જો

  1. વાહ! શબ્દો ને સલામ!
    બચે તો માત્ર એક જ શબ્દ બચવાનો,
    બધું યે થઈ જવાનું ધૂળધાણી જો.

  2. જરા ખંખેરી નાખું ખેસથી ખેપટ,
    પછી તું ભાત, રંગો, પોત, પાણી જો…. વાહ કુબ સુંદર અભિવ્યંજના…. !!

    આખી ગઝલ ગમી ગઈ..

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s