સુનકાર લાગે

સાંજરે ભપકો ઢળે સુનકાર લાગે,
કોઇ ખાલીપો રડે ભણકાર લાગે.

પાંખ ફેલાવી ઉડ્યો સાથે કબીલો,
સાવ નિર્જીવ આભને ધબકાર લાગે.

એક ગુસપુસ ગામચોરે લે કહુંબો,
ગણગણાટો કાલના અખબાર લાગે.

એ નવા ચ્હેરા રચે ઍડીટ કરતો,
એની ફોટોશોપ આવિષ્કાર લાગે.

શબ્દ ફંફોસી અગર ભીતર ગયા તો,
‘કીર્તિ’ પણ નાહક ઉઠ્યો ચકચાર લાગે.

– કીર્તિકાન્ત પુરોહિત

Advertisements

6 thoughts on “સુનકાર લાગે

 1. નાવિન્યપૂર્ણ ગઝલ.
  એ નવા ચ્હેરા રચે ઍડીટ કરતો,
  એની ફોટોશોપ આવિષ્કાર લાગે.

 2. નિર્જીવ આભને ધબકાર લાગે…
  something is different…
  I liked the way you said the gazal..
  enjoyed all shers…

 3. એક ગુસપુસ ગામચોરે લે કહુંબો,
  ગણગણાટો કાલના અખબાર લાગે….. વાહ .. મજાનું કલ્પન…!!

  સરસ ગઝલ…

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s