અમને મળી

કંઇક સારી ગ્રહ-દશા અમને મળી,
કંઇક લખવાની રજા અમને મળી.

આ સવાર નિચોવતી રહી રાતને,
ઓસ જોવાની મજા અમને મળી.

ક્યાંક છીછરા પાણીમાં ડૂબી જતે,
બાંધી પરપોટે હવા અમને મળી.

એક ધમાકે ધ્વસ્ત થઇ દુનિયા, છતાં
એક ફરફરતી ધજા અમને મળી.

મન થયું કે ઘર ગઝલનું માંડીએ,
ક્યાંક મોકાની જગા અમને મળી.

– પ્રવીણ શાહ

Advertisements

11 thoughts on “અમને મળી

 1. વાહ! સુંદર કલ્પન…. અમને પણ મજા મળી!
  આ સવાર નિચોવતી રહી રાતને,
  ઓસ જોવાની મજા અમને મળી.

 2. ક્યાંક છીછરા પાણીમાં ડૂબી જતે,
  બાંધી પરપોટે હવા અમને મળી… સુંદર કલ્પન… !!

  આખી ગઝલ ઉમદા થઈ છે ..

 3. ક્યાંક છીછરા પાણીમાં ડૂબી જતે,
  બાંધી પરપોટે હવા અમને મળી.

  વાહ પ્રરવિણભાઇ, ગઝલ અને તે પણ મોકાની…. વાહ.

 4. એક ધમાકે ધ્વસ્ત થઇ દુનિયા, છતાં
  એક ફરફરતી ધજા અમને મળી……very nice about present condition of livings

 5. સરસ રચના.
  મન થયું કે ઘર ગઝલનું માંડીએ,
  ક્યાંક મોકાની જગા અમને મળી.
  સરયૂ પરીખ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s