પગરખાં

કોની છે ચાલ કેવી ? સમજે છે પગરખાં,
શકુની બની જો ચાલો, ડંખે છે પગરખાં.

હાંફી ગયેલ યાત્રી નારાજ થાય તો,
પહોંચી વિસામે શાથી પટકે છે પગરખાં?

માણસના જેવું અદ્દલ એનુંય ભાગ્ય છે,
તૂટ્યા કરે છે અથવા ચમકે છે પગરખાં.

જેની ગરજ હો જેવી ને જેવો સ્વાર્થ હો,
છોડી શરમ ને લજ્જા પૂજે છે પગરખાં.

ચાલે છે અનવરત ‘સૂર’ એ ધ્યાન રાખીને,
મંજિલ નહીં ને રસ્તો ઝંખે છે પગરખાં.

– સુરેશ પરમાર ‘સૂર’

5 thoughts on “પગરખાં

 1. very nice
  જેની ગરજ હો જેવી ને જેવો સ્વાર્થ હો,
  છોડી શરમ ને લજ્જા પૂજે છે પગરખાં.

 2. માણસના જેવું અદ્દલ એનુંય ભાગ્ય છે,
  તૂટ્યા કરે છે અથવા ચમકે છે પગરખાં…. વાહ કુબ જ વાસ્તવિકતાથી ભરેલી અભિવ્યક્તિ…

  ઉમદા ગઝલ.. !!

 3. હાંફી ગયેલ યાત્રી નારાજ થાય તો,
  પહોંચી વિસામે શાથી પટકે છે પગરખાં?

  માણસના જેવું અદ્દલ એનુંય ભાગ્ય છે,
  તૂટ્યા કરે છે અથવા ચમકે છે પગરખાં.

  વાહ સુરેશભાઇ પગરખા જેવા રદીફને સરસ સજાવ્યો.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s