ટેસથી

ધૂળધાણી થાઉં, તોયે ટેસથી.
સાવ વિખેરાઉં, તોયે ટેસથી.

વીજને હંફાઉં.. તોયે ટેસથી.
વાદળે છલકાઉં, તોયે ટેસથી.

હોય આંધી તેજ તોયે શું થયું,
ભૂ હવાને પાઉં, તોયે ટેસથી.

ડાળ જેવી આ ભુજા કાપે જગત
કૂંપળે મલકાઉં, તોયે ટેસથી.

ડાઘુઓનાં સંગ ખાલી હાથને
ધૂણતો હું જાઉં, તોયે ટેસથી.

ચાંદને દઈ થાપ તારા આભલે
હું તમસ ઝળકાઉં તોયે ટેસથી.

ચોતરફ છો મર્સીયા બાજે ‘જિનેશ’
રાગ ધીમો ગાઉં, તોયે ટેસથી.

– કુમાર જિનેશ શાહ

Advertisements

5 thoughts on “ટેસથી

 1. વાહ! મજાની ગઝલ ! ટેસથી વાંચી!
  હોય આંધી તેજ તોયે શું થયું,
  ભૂ હવાને પાઉં, તોયે ટેસથી.

 2. ડાળ જેવી આ ભુજા કાપે જગત
  કૂંપળે મલકાઉં, તોયે ટેસથી…. જીવનની સઘળી સકારાત્મકતાની ગઝલ…

  ખૂબ ગમી..

 3. ડાળ જેવી આ ભુજા કાપે જગત
  કૂંપળે મલકાઉં, તોયે ટેસથી.

  આ જ પળમાં જીવવાની ગઝલ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s