ચર્ચા કરી

જીતની બાજી મેં હારી ને પછી ચર્ચા કરી,
જિંદગી એક દાવ ધારી ને પછી ચર્ચા કરી.

છૂટકારો જોઇતો’તો એમને, મારે નહીં,
તોય દિલથી આવકારી ને પછી ચર્ચા કરી.

એ જરા શરમાળ છે કહેશે નહીં જાહેરમાં,
લ્યો, કરી મેં બંધ બારી ને પછી ચર્ચા કરી.

આપસી મતભેદ જે અટકાવતા’તા બે’ઉને,
‘હું’પણા ને સાવ મારી ને પછી ચર્ચા કરી.

એમને લાગ્યું હતું માઠું અમારી વાતથી,
તેથી ત્યાંની ત્યાં મઠારી ને પછી ચર્ચા કરી.

મનના બહુ મેલા હતાં સ્નેહીજનોના સ્વાંગમાં,
એટલે સમજી વિચારી ને પછી ચર્ચા કરી.

મૂક થઇ બેસી રહ્યા’તા મત દઈને આજલગ,
ભૂલ સમજાતા સુધારી ને પછી ચર્ચા કરી.

– રીનલ પટેલ

Advertisements

7 thoughts on “ચર્ચા કરી

 1. સુંદર ગઝલ. સરસ ચર્ચા કરી.
  એ જરા શરમાળ છે કહેશે નહીં જાહેરમાં,
  લ્યો, કરી મેં બંધ બારી ને પછી ચર્ચા કરી.

 2. એમને લાગ્યું હતું માઠું અમારી વાતથી,
  તેથી ત્યાંની ત્યાં મઠારી ને પછી ચર્ચા કરી.. સુંદર અભિવ્યક્તિ… !!

  ઉમદા ગઝલ.. !!

 3. स्वनी वात चर्चाथी सुधारी शकाय छे अेवा उमदा हेतुवाली साहजिक गझल मन भावी

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s