ત્રણ તઝમીન

૧)
જે અહીં પળ વારમાં દેખાય છે,
એ પછી દૂર ભાગતા દેખાય છે,
ખુદના પણ તો પારકાં દેખાય છે,
“જેટલી અહીં ધારણા દેખાય છે,
એટલી ક્યાં શક્યતા દેખાય છે.”
(મૂળ મત્લા કવિ શ્રી કિરણસિંહ ચૌહાણ)
૨)
રોજ તો તારા જ રૂપ ને જોઉં ને,
ભાન ભૂલી આજ મુજને જોઉં ને,
વાતમાં મારી હું તુજને જોઉં ને,
“આયનો આપો તો ખુદને જોઉં ને,
કાચમાં બીજા બધા દેખાય છે.”
(મૂળ શે’ર કવિ શ્રી કિરણસિંહ ચૌહાણ)
૩)
છે હવાનો સ્હેજ તુક્કો તે છતાં,
રોજનો તો થાય ભડકો તે છતાં,
અંદરોઅંદર જ સળગો તે છતાં,
“પારદર્શક હોય ફુગ્ગો તે છતાં,
ક્યાં આ ભીતરની હવા દેખાય છે.”
(મૂળ શે’ર કવિ શ્રી કિરણસિંહ ચૌહાણ)

– જીતેન્દ્ર ભાવસાર

Advertisements

6 thoughts on “ત્રણ તઝમીન

  1. એક જ ગઝલના મત્લા અને અલગ અલગ શે’ર પર મજાની તઝમીન … !! ગમી 🙂

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s