ઝૂકેલો છું

છેક છેલ્લે સુધી લડેલો છું,
માંડ ત્યારે જ હું બચેલો છું.

કોઇ સ્પર્ધા નથી સિતારાથી,
જાત બળતાં હું ઝગમગેલો છું.

હોઠનાં સ્પર્શ હું ય પામ્યોછું,
હું ય પ્યાલો છું પણ ફૂટેલો છું.

સાવ થડિયું નથી પ્રથમથી હું,
ડાળખી જેમ પણ ઝૂકેલો છું.

સેંકડો ભોંયરા છે મારામાં,
આમ પર્વત બની ઊભેલો છું.

વાટ તેથી જુએ છે સૌ ‘આતુર’,
હું ટપાલીનો એક થેલો છું.

– બાબુલાલ ચાવડા ‘આતુર’

Advertisements

9 thoughts on “ઝૂકેલો છું

 1. સુંદર ગઝલ !
  કોઇ સ્પર્ધા નથી સિતારાથી,
  જાત બળતાં હું ઝગમગેલો છું.

 2. ટૂંકી બહરમાં ખૂબ સુંદર ગઝલ… !!

  મકતા પણ ખૂબ સરસ થયો છે …

 3. વાટ તેથી જુએ છે સૌ ‘આતુર’,
  હું ટપાલીનો એક થેલો છું.
  વાહ…સુંદર.

 4. સેંકડો ભોંયરા છે મારામાં,
  આમ પર્વત બની ઊભેલો છું.

  વાટ તેથી જુએ છે સૌ ‘આતુર’,
  હું ટપાલીનો એક થેલો છું.

  બહુ સરસ.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s