ખટકતી હો

શક્યતા વાગોળની માફક લટકતી હો.
ને કીડી થઈ તક ભીતર સુધી ચટકતી હો.

કોકની સિદ્ધિ તને બસ રાત ‘દિ જ્યારે,
આંખમાં કસ્તરની માફક જો ખટકતી હો.

જે પુરી ના થઈ દિવસભર એ બધી ઈચ્છા,
રાતભર ચુડેલ થઈ અહીંતહીં ભટકતી હો.

છેક લગ અણનમ રહી લડવાની એ સોગંદ,
કોઈ નબળી ક્ષણ પછી સ્હેજે ન ટકતી હો.

માત્ર કહેવા પુરતો ‘આનંદ’ આંખોમાં,
ને સરાસર વેદના પળ પળ મટકતી હો.

– અશોક જાની ‘આનંદ’

Advertisements

7 thoughts on “ખટકતી હો

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s