ધણ ચાલ્યાં છે

ઇચ્છાઓનાં ધણ ચાલ્યાં છે,
સપનાં પણ બે-ત્રણ ચાલ્યાં છે.

આજ અસરમાં છે આ હૈયું,
આંખો નાં કામણ ચાલ્યાં છે.

સ્વાગત કરવા આજ તમારું,
આંગણ ને તોરણ ચાલ્યાં છે.

રૂપાળો ચહેરો જોવાને ,
સાગમટે દર્પણ ચાલ્યાં છે.

વર્ષો જૂની એક તરસ લઈ,
જળને મળવા રણ ચાલ્યાં છે.

– ‘શિલ્પી’ બુરેઠા

Advertisements

7 thoughts on “ધણ ચાલ્યાં છે

  1. વર્ષો જૂની એક તરસ લઈ,
    જળને મળવા રણ ચાલ્યાં છે.
    ક્યાં બાત…

  2. સ્વાગત કરવા આજ તમારું,
    આંગણ ને તોરણ ચાલ્યાં છે… ખૂબ મજાનું…

    આખી ગઝલ સુંદર થઈ છે..

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s