પરખાય છે!

આ અહીં પહોંચ્યાં પછી આટલું સમજાય છે,
કોઇ કંઇ કરતું નથી, આ બધું તો થાય છે!

હાથ હોવાથી જ કંઇ ક્યાં કશું પકડાય છે?
શ્વાસ જેવા શ્વાસ પણ વાય છે તો વાય છે!

આંખ મીંચીને હવે જોઉં તો દેખાય છે,
ક્યાંક કંઇ ખૂલી રહ્યું, કયાંક કંઇ બિડાય છે!

જે ઝળકતું હોય છે તારકોનાં મૌનમાં,
એ જ તો સૌરભ બની આંગણે વિખરાય છે!

શબ્દને અર્થો હતાં, ઓગળી કલરવ થયાં,
મન, ઝરણ, પંખી બધું ક્યાં જુદું પરખાય છે!

– રાજેન્દ્ર શુકલ

Advertisements

6 thoughts on “પરખાય છે!

  1. Nice
    હાથ હોવાથી જ કંઇ ક્યાં કશું પકડાય છે?
    શ્વાસ જેવા શ્વાસ પણ વાય છે તો વાય છે!

  2. આંખ મીંચીને હવે જોઉં તો દેખાય છે,
    ક્યાંક કંઇ ખૂલી રહ્યું, કયાંક કંઇ બિડાય છે!.. ખૂબ અર્થગહન વાત…

    મજાની અભિવ્યક્તિઓ વાળી ઉમદા ગઝલ…. !!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s