સતાવે છે

ટાટા ને અંબાણી પણ ક્યાં તારી તોલે આવે છે,
ભૂખ તને કકડીને લાગે ઊંઘ કદી ન સતાવે છે.

થાય મકાન અહીં ઘર તારું એની એક જ ફોર્મ્યુલા,
થોડું તારું ચાલે ઘરમાં થોડું તું ય ચલાવે છે.

કાળા અક્ષર ભેંસ બરાબર એને આંક ન ઓછો તું,
કયાં લખવાની કોઈ જરૂરત બોલ્યું પાળી બતાવે છે.

સંબંધોના ભાણામાં તો કંકર આવ્યા કરવાના,
થૂંકી કઢાશે વચમાંથી જો ધીમે ધીમે ચાવે છે.

આમ જુઓ તો કોઈ નહીં ને આમ જુઓ કોઈ એક જ છે,
ક્યાં અમને તો લખતા ફાવે ઝાલી હાથ લખાવે છે.

તારો તાવડો તું કંદોઈ તું ‘હાકલ “ને તળવાનો,
એક વખત કકડાવી લે શું ઘડીએ ઘડીએ તાવે છે.

– પ્રતાપસિંહ ડાભી ‘હાકલ’

Advertisements

7 thoughts on “સતાવે છે

 1. Wah
  કાળા અક્ષર ભેંસ બરાબર એને આંક ન ઓછો તું,
  કયાં લખવાની કોઈ જરૂરત બોલ્યું પાળી બતાવે છે.

 2. આમ જુઓ તો કોઈ નહીં ને આમ જુઓ કોઈ એક જ છે,
  ક્યાં અમને તો લખતા ફાવે ઝાલી હાથ લખાવે છે… ખૂબ સુંદર…

  મજાની ગઝલ

 3. આમ જુઓ તો કોઈ નહીં ને આમ જુઓ કોઈ એક જ છે,
  ક્યાં અમને તો લખતા ફાવે ઝાલી હાથ લખાવે છે.

  બહુ જ સરસ ગઝલ. કાફિયા સરસ સજાવ્યા. ‘હાકલ’ રંગ લાવે છે.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s