બેસું છું

હું હૃદયમાં કોઈની ફરિયાદ લઈને બેસું છું,
પણ કદીયે એનો શું વિવાદ લઈને બેસું છું?

ક્યાંક ભડકી જાય ભીતર ‘હું-પણા’ની આગ તો,
હું અહમના ખોળે બસ પ્રહલાદ લઈને બેસું છું.

દુ:ખનો પર્વત જ્યાં તૂટી પડતો સહજ એવા સમય,
હું સ્મરણમાં સુખનો કણ એકાદ લઈને બેસું છું.

અશ્રુઓનો અર્થ આપી આંખ કહે છે એટલું,
‘હો ખુશી કે ગમ, સદા વરસાદ લઈને બેસું છું.’

કેટલી અવઢવ ભીતર ચાલ્યા કરે છે તે છતાં,
‘હા’ કે ‘ના’નો ક્યાં કશો વિખવાદ લઈને બેસું છું?

જિંદગીની વારતા ક્યાંથી પૂરી હું કહી શકું?
એક ઘટનાનો ‘પથિક’ અવસાદ લઈને બેસું છું.

– જૈમિન ઠક્કર ‘પથિક’

Advertisements

9 thoughts on “બેસું છું

 1. Very nice Gazal
  ક્યાંક ભડકી જાય ભીતર ‘હું-પણા’ની આગ તો,
  હું અહમના ખોળે બસ પ્રહલાદ લઈને બેસું છું.

 2. દુ:ખનો પર્વત જ્યાં તૂટી પડતો સહજ એવા સમય,
  હું સ્મરણમાં સુખનો કણ એકાદ લઈને બેસું છું.

  બહુ સરસ.મત્લા અને પાંચમો શેર એક જ વિચારના બે જુદા સ્વરૂપ છે.

 3. દુ:ખનો પર્વત જ્યાં તૂટી પડતો સહજ એવા સમય,
  હું સ્મરણમાં સુખનો કણ એકાદ લઈને બેસું છું.
  આ કવિ જ કરી શકે.

 4. દરેક શે’ર સુંદર થયા છે…

  નખશિખ મજાની ગઝલ… !!

 5. સરસ રચના.

  દુખનો પર્વત જયાં તૂટી પડતો સહજ એવા સમય,
  હું સ્મરણમાં સુખનો કણ એકાદ લીને। બેસું છું.

  વાહ અઘરું પણ ઉત્તમ.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s