લાગી જાય તો ?

રાઝ કોઈ હાથમાં એકાદ લાગી જાય તો ?
બોલવા પર મૌનની મરજાદ લાગી જાય તો ?

રોગીને સાજા થવા સંભાવના કોઈ નથી,
રોગને જો ઔષધિનો સ્વાદ લાગી જાય તો.

આયનાને પણ ગઝલ સંભળાવી દે, નક્કી નહીં;
જો કવિને સહેજ અમથી દાદ લાગી જાય તો.

મોતને હિસાબમાં તું કેટલી ક્ષણ દઈ શકીશ ?
જાગરણ વિનાનું જીવન બાદ લાગી જાય તો ?

ગીતનો ગુણધર્મ સુધ્ધાં ત્યારે તો બદલાય છે,
‘સૂર’માં તારી અચાનક યાદ લાગી જાય તો .

– સુરેશ પરમાર ‘સૂર’

Advertisements

8 thoughts on “લાગી જાય તો ?

 1. ‘સૂર’માં તારી અચાનક યાદ લાગી જાય તો ……ah ustad… bahot khub…

 2. રોગીને સાજા થવા સંભાવના કોઈ નથી,
  રોગને જો ઔષધિનો સ્વાદ લાગી જાય તો.

  આયનાને પણ ગઝલ સંભળાવી દે, નક્કી નહીં;
  જો કવિને સહેજ અમથી દાદ લાગી જાય તો.

  સુરેશભાઇ, વાહ …બહુ સરસ.

  • આયનાને પણ ગઝલ સંભળાવી દે, નક્કી નહીં;
   જો કવિને સહેજ અમથી દાદ લાગી જાય તો… વાહ, કવિઓની ફિતરત સુંદર રીતે રજૂ થઈ છે

   ઉમદા ગઝલ

 3. Nice Gazal
  આયનાને પણ ગઝલ સંભળાવી દે, નક્કી નહીં;
  જો કવિને સહેજ અમથી દાદ લાગી જાય તો.

 4. ગીતનો ગુણધર્મ સુધ્ધાં ત્યારે તો બદલાય છે,
  ‘સૂર’માં તારી અચાનક યાદ લાગી જાય તો
  આ હકીકત પૂર્ણ થાય ત્યારે જ એ રચના સુંંદર બને છે…

 5. मस्तीमां याद विशे कहेलो क़ाबिलेदाद शे’र हेट्स ओफ सर !

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s