આપી દે

રાત આખી, તમામ આપી દે,
સ્વપ્નનો ઈંતજામ આપી દે.

સાવ નવરો નકામો બેઠો છું,
કોઈ મસ્તીનું કામ આપી દે.

હું જ ભટક્યા કરું સતત કયાં લગ..?
રહેમ કર એનું ઠામ આપી દે.

છોડ અવઢવ, દ્વિધાના દરિયાને,
આજ નિસ્બતનું નામ આપી દે.

ચોતરફ ઘૂઘવે મસ્તીનો સાગર,
એક ‘આનંદ’ને જામ આપી દે.

– અશોક જાની ‘આનંદ’

Advertisements

7 thoughts on “આપી દે

 1. Nice Gazal
  છોડ અવઢવ, દ્વિધાના દરિયાને,
  આજ નિસ્બતનું નામ આપી દે.

 2. ચોતરફ ઘૂઘવે મસ્તીનો સાગર,
  એક ‘આનંદ’ને જામ આપી દે
  સુંંદર…

 3. હું જ ભટક્યા કરું સતત કયાં લગ..?
  રહેમ કર એનું ઠામ આપી દે.

  છોડ અવઢવ, દ્વિધાના દરિયાને,
  આજ નિસ્બતનું નામ આપી દે.

  ક્યા બાત

  ઉમદા ગઝલ

 4. છોડ અવઢવ, દ્વિધાના દરિયાને,
  આજ નિસ્બતનું નામ આપી દે.

  વાહ ભઇ વાહ….

 5. आनंदनो जाम पीने नीकलेला कविअे ग़ज़बनुं गझलमां करेलुं नकशीकाम !

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s