દરિયો

લાલ ચટ્ટક આસવનો દરિયો.
કુદરતના વૈભવનો દરિયો.

સંકોચાઈ બન્યું ઝાડવું.
આકાશી કલરવનો દરિયો.

કેડીએ સુનમુનતા ઓઢી,
સુકકાયો પગરવનો દરિયો.

ગામમહીં ઘૂઘવતો ઘૂસે,
ઘંટડીયુંના રવનો દરિયો.

હળું હળું અંધારું થાતું
પથરાતો નીરવનો દરિયો.

– કિશોર બારોટ

Advertisements

8 thoughts on “દરિયો

 1. સંકોચાઈ બન્યું ઝાડવું.
  આકાશી કલરવનો દરિયો.
  ગીતદાદાની ગઝલ મસ્ત છે…

 2. ગામમહીં ઘૂઘવતો ઘૂસે,
  ઘંટડીયુંના રવનો દરિયો… વાહ મજાની શબ્દચિત્ર… !!

  ટૂંકી બહરમાં ઉમદા ગઝલ… !!

 3. સુંદર ગઝલ!
  ગામમહીં ઘૂઘવતો ઘૂસે,
  ઘંટડીયુંના રવનો દરિયો.

 4. ગામમહીં ઘૂઘવતો ઘૂસે
  ઘંટડીયુંના રવનેા દરિયો.

  નાનકડી સુંદર ગઝલ.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s