કોણ નવરું છે !

બધી સમજણની વાતોને સમજવા કોણ નવરું છે !
અહીં સચ્ચાઈ-જુઠ્ઠાણાં પરખવા કોણ નવરું છે !

બધાંને લાગતું તો હોય છે બધ્ધુંય નક્કામું,
બધું છોડીને આ ચાલી નીકળવા કોણ નવરું છે !

ઘણુંયે થાય મનમાં કે ફરી બાળક બની જઇએ,
મરીને પણ ફરી પાછું જનમવા કોણ નવરું છે !

થવું છે રામ રાતોરાત સૌને ઘેર બેઠાં બસ,
વિના વાંકે વનેવન તો ભટકવા કોણ નવરું છે !

ચડીને ટોચ પર મસ્તક જરા ચકરાય છે કિન્તુ,
ફરીથી છેક તો નીચે ઉતરવા કોણ નવરું છે !

કહી દઇશું ગઝલમાં જે બધું મનમાં હશે ‘આતુર’,
મનોમન જિંદગી આખી તરસવા કોણ નવરું છે !

– બાબુલાલ ચાવડા ‘આતુર’

Advertisements

6 thoughts on “કોણ નવરું છે !

 1. મજાનો રદીફ ‘કોણ નવરું છે !’
  ક્યા બાત હૈ !
  થવું છે રામ રાતોરાત સૌને ઘેર બેઠાં બસ,
  વિના વાંકે વનેવન તો ભટકવા કોણ નવરું છે !

 2. વાહ મજાની રદ્દીફમાં નખશિખ સુંદર ગઝલના મને સ્પર્શી ગયેલ શૅર

  ઘણુંયે થાય મનમાં કે ફરી બાળક બની જઇએ,
  મરીને પણ ફરી પાછું જનમવા કોણ નવરું છે !

  થવું છે રામ રાતોરાત સૌને ઘેર બેઠાં બસ,
  વિના વાંકે વનેવન તો ભટકવા કોણ નવરું છે !

  ક્યા બાત !!!

 3. બધાંને લાગતું તો હોય છે બધ્ધુંય નક્કામું,
  બધું છોડીને આ ચાલી નીકળવા કોણ નવરું છે !.. નવી રદીફનો સુચારુ વિનિયોગ.. !!

  મજેદાર ગઝલ.. !!

 4. સરસ મજાની રદીફ. મનમાં તો જાતજાતના કિલ્લા રચાય પણ એને પાર પાડવા કોણ નવરું છે, આ બધા કામ માટે મહેનત પણ કરવી પડે પણ એ કડાકૂટમાં રસ કોને છે? દરેક શે’રખૂબ સરસ બન્યા છે.

 5. જીવનને સમજવા કોઈ નવરું નથી એવીકવિની વ્યથા ગઝલ માં સુપેરે રજૂ થઈ છે
  સારાંશ એટલો કે આપણે અન્ય જીવંત પશુની જેમ ખાવાપીવાને પ્રેમ કરવા જનમ્યા છીએ ???

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s